---
Zoeken in Stadsdeel Noord
Pad tot huidige pagina

Afspraak maken Burgerzaken


Wilt u binnenkort de balies van afdeling Burgerzaken bezoeken? Voorkom lange wachttijden en maak voor een bezoek eerst een afspraak.

Hoe een afspraak maken

Waarom een afspraak maken

  • u heeft kortere wachttijden én ruimere openingstijden
  • een afspraak is snel en gemakkelijk gemaakt

Onderstaande producten/diensten alléén op afspraak

Voor de onderstaande producten en/of diensten moet u eerst een afspraak maken:

  • ondertrouw of aangifte geregistreerd partnerschap
  • erkenning
  • innemen en beoordelen brondocumenten
  • M46-verklaring (onderdeel van de huwelijksaangifte)
  • naamswijziging


*Toelichting digitaal formulier

  • u kunt via het digitale formulier voor één persoon en één product een afspraak maken
  • een afspraak kunt u minimaal twee dagen tot maximaal drie maanden vooruit maken
  • om dit formulier in te vullen hebt u uw burgerservicenummer (BSN) nodig. U vindt dit nummer op uw identiteitsbewijs

Een groot aantal producten en diensten kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week online regelen. Kijk op de website, onder het kopje dienstverlening.